PREDUZETNICI

 

SADRŽAJ:

VRSTE PREDUZETNIKA

 

 

 VRSTE PREDUZETNIKA

 

Preduzetnik može da se registruje kao:

1. OSNOVNO ZANIMANJE

2. DODATNO ZANIMANJE

3. DOPUNSKO ZANIMANJE

Koji tip registracije će biti odabran zavisi od od toga da li će on lično da radi, da zaposle druge radnike i da li  je i sam već negdje zaposlen.

 

OSNOVNO ZANIMANJE - Ukoliko vlasnik nije već negdje zaposlen i nije po nekom drugom osnovu osiguran, tada registruje SP kao osnovno zanimanje. U ovom slučaju

                                                 vlasnik za sebe plaća doprinose najmanje u iznosu od 31% na osnovicu u visini 60% prosječne bruto plate za prethodnu godinu u RS.

                                                 Za 2022. godinu ovi doprinosi iznose 287,56 KM.

DODATNO ZANIMANJE - Ukolioko je vlasnik u statusu: studenta, penzionera, ili zaposlenog kod nekog drugog poslodavca i djelatnost će obavljati zapošljavajući neko

                                                 drugi lice, onda se registracija vrši kao dodatno zanimanje. U ovom slučaju vlasnik ne plaća doprinose za sebe.

DOPUNSKO ZANIMANJE - Ukoliko je vlasnik zaposlen na puno radno vrijeme kod drugog poslodavca u RS, i ukoliko će djelatnost obavljati isključivo svojim radom,

                                                 onda registruje djelatnost kao dopunsku. U ovom slučaju preduzetnik ne plaća doprinose jer je već osiguran.

 

 

 

Pin It